Draagvlak is niet te koop

Casus

Het Amsterdamse bestuur hoopt door middel van “lokaal eigendom” van de windturbines draagvlak te creëren. Bij de Noorderijplas, waar al meer concrete plannen zijn, bestaat “lokaal eigendom” mede uit bedrijven zoals Redbull, Hema en FEBO die toevallig in Amsterdam-Noord een kantoor hebben.

Daarnaast is Amsterdam een belangrijk gebied voor mensen van buiten, worden zij dan ook financieel gecompenseerd? In dicht bevolkte gebieden staan de winsten uit lokaal eigendom voor de ene groep burgers dan ook in geen verhouding tot de maatschappelijke schade voor de overgrote meerderheid. Door lokaal eigendom te introduceren zet de gemeente Amsterdam buurtgenoten tegen elkaar op. Dit is geen goede manier van ruimtelijke ordening.

Documenten

Tags:

Terug & verder bladeren:

 

tinyurl: link
views: 193