Windalarm Nieuwsbrief 24 maart 2021

Zaterdag 8 mei, stedelijke protest manifestatie!

 

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je de petitie tegen het plaatsen van windturbines bij woongebieden en in de natuur getekend hebt. Dat zijn inmiddels al meer dan 16.000 mensen! Ook in de buurgemeenten lopen petities tegen de Amsterdamse turbines en het verplaatsen van de windambitie naar zee. Windalarm is een snel groeiende beweging. We hebben inmiddels meer dan 100 actieve leden georganiseerd op wijk en thema niveau. 

Dank voor uw donaties

We willen iedereen bedanken die de campagne financieel mogelijk heeft gemaakt. Dankzij deze steun hebben we meer dan 100.000 huis aan huis folders gedrukt, hadden we een professioneel podium tijdens onze protest manifestatie, konden we het langste spandoek van Nederland drukken. Het laat bovenal zien dat het werk van de vele vrijwilligers gewaardeerd wordt. Er staat echter nog meer op stapel inclusief een social media campagne, nog meer wijken informeren met folders en het ophangen van spandoeken door de hele stad. We willen je dan ook verzoeken om de campagnekas weer aan te vullen met financiële bijdrage. Dat kan via www.windalarm.amsterdam/donatie  Heel erg dank alvast!

Boten parade "Alle wind naar Zee" : zaterdag 24 april 

Op 24 april zal er vanuit IJburg en Weesp een armada van protest boten op het IJmeer en tot aan de Noorderijplas varen om aandacht te vragen voor de windturbineproblematiek. Meld je aan als je mee wilt varen op 06-23082239 ovv “botenactie” dan maken we je lid van de App groep speciaal met instructies voor die dag. Voor meer info klik op de titel van dit bericht.

Manifestatie 1 mei in Zuidoost

Ook voor andere buurten in Amsterdam organiseren we events. Nadere informatie volgt. Inmiddels hebben we de folder van Amsterdam in het Arabisch en Turks.

Stedelijke protest manifestatie: zaterdag 8 mei om 14.00 uur Museumplein

Medio mei wijst de gemeenteraad van Amsterdam definitief de zoekgebieden aan. Daarna kunnen initiatiefnemers vergunningen aanvragen tot het bouwen van windturbines. Indien deze aan de voorwaarden voldoet kan de gemeente normaal gesproken een vergunning niet weigeren. Om de politiek nog een laatste keer te laten doordringen dat het verzet breed is en ook niet na mei zal stoppen willen we voor het raadsbesluit nog een laatste signaal afgeven. Save the date! Meer informatie volgt. 

Herziening windturbine zoekgebieden: kleine lichtpuntjes maar groeiende zorgen

Op 11 maart publiceerde wethouder van Doorninck een nadere detaillering van de eerder benoemde zoekgebieden. In de kaart hieronder te zien: groen is “voorkeursgebied”, geel is reservegebied, rood is extra reservegebied. De nadere detaillering is door ons uitgewerkt in deze pagina.

Te zien is dat het havengebied en Noorderijplas en een deel van Noord één grote groene zone zijn. Verder zijn er diverse voorkeursgebieden aangewezen rond de A10 bij Noord, bij Schellingwoude, Holendrecht in Zuid-Oost en de Diemerscheg en het Science Park. En hoewel Zeeburgereiland en de kade van IJburg roodgekleurd zijn, ligt er op het IJmeer wel nog een voorkeursgebied en bovendien een reservegebied rondom het Vuurtoren- en vogeleiland in het IJmeer. Dat de wateren rond IJburg van de kaart zijn, zoals veel kranten stellen, klopt dus niet. Met name de toekomstige bewoners op het Strandeiland worden de dupe, evenals het UNESCO werelderfgoed en vogels. 

Lees hier de hele Raadsinformatiebrief zelf en de redenen die de wethouder aanvoert.

 

Blijf de politiek benaderen!

Schrijf ook de raadsleden van jouw stadsdeel of de gemeente. Laat ze in jouw eigen woorden lezen waarom je zorgen hebt over de windturbines. Dat hoeft niet lang te zijn, als je maar uitlegt welke zorgen je hebt. Op www.windalarm.amsterdam/nl/raadsleden vind je de e-mailadressen van de raadsleden in Amsterdam of Diemen. Stuur ons een kopie van je brief. 

Verder heeft de provincie Noord-Holland een sleutel tot het plaatsen van windturbines in handen. Want met het loslaten van de 600-meter grens stelde de provincie voldoende draagvlak als voorwaarde. Laat de provincie weten dat dat draagvlak er niet is! En laat ze weten dat veel mensen zich zorgen maken dat er mogelijk windturbines op zeer dichtbij woningen geplaatst gaan worden. Op www.windalarm.amsterdam/nl/Provinciale_Staten vind je de e-mailadressen van de statenleden van Noord-Holland.

Ben je lid van een politieke partij of heb je persoonlijke contacten? Laat het ons weten. Per partij willen we een intern invloed gaan uitoefenen: stedelijk maar ook provinciaal en landelijk. relaties@windalarm.org 

Demonstratie 6 maart Museumplein: “Wij houden afstand: nu de politiek nog”

Zaterdag 6 maart stonden we met 300 man en spectaculaire spandoeken op het Museumplein. Vanuit heel Amsterdam maar ook andere delen van het land kwamen bezorgde burgers protesteren tegen de windturbineplannen. We vroegen stads breed en landelijk aandacht voor de veel te korte afstanden tot woningen, de schaarse natuur en de alternatieve opties zoals wind op zee en meer zon op dak. Dat alles perfect coronaproof. De foto’s deden het goed op TV, maar verkiezingsretoriek van wind op zee en luisteren naar de burger is ons niet genoeg. Het Amsterdams college met Groen Links, D66, PvdA en SP lijkt nog niet van plan onze argumenten serieus te nemen. De coalitiepartners moeten kleur bekennen nu de besluitvorming aanstaande is. De tekst van de toespraak en foto’s van de demonstratie staan op www.windalarm.amsterdam/demo

We hebben goede hulp nodig: permanent en voor acties

We hebben nog ruim een maand tot de definitieve beslissing van de RES 1.0 voor Amsterdam, maar het ziet er nog niet goed uit. We hebben meer mobilisatie en handen nodig. Wil je actiever worden voor een specifiek gebied of stadsbreed, neem dan per e-mail contact met ons op. We zoeken specifiek nog versterking in de communicatie, social media campagne en website beheer, maar ook de werkgroep politiek en lobby kan versterking gebruiken.  

Onderzoeksenquête NWO over energietransitie: vul in voor 31 maart!

Alle Nederlanders kunnen meedoen aan een online raadpleging over het klimaat- en energiebeleid. De raadpleging is gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). In april zullen de resultaten worden overhandigd aan de overheid. Bij het invullen kun je maatregelen tegen CO2-uitstoot met elkaar vergelijken om beter inzicht te krijgen in kosten en effecten. Zo kun je bijvoorbeeld zon en wind op land ‘aan’ en ‘uit’ zetten, wel of niet de veestapel verkleinen etc. Het blijkt dat  wind-op-land helemaal niet relevant is om de doelstellingen te halen. De informatie over wind-op-zee is overigens zwaar gedateerd (2014) en hebben die aangesneden bij de TU Delft. 
https://windalarm.org/enquete 

Position papers: landelijke relevantie van kennis. 

Lees onze laatste position papers met feiten en cijfers die we politici hebben laten horen: er is echt een probleem met de normen voor geluidsoverlast, er kan echt meer wind op zee, en de RES ambitie voor wind is al gehaald. Dat mag dus geen reden meer zijn voor het doorduwen van onduurzame en kostbare opties. De Europese klimaatambitie gaat zeker door, maar, zeggen we, kies dan eerst voor wind op zee, en benut veel meer de zoncapaciteit op daken in een stad als Amsterdam. 

Steeds relevanter: de juridische werkgroep 

Windalarm Amsterdam heeft sinds begin dit jaar een werkgroep (van met name juristen) die zich focust op de juridische vraagstukken met betrekking tot de windturbines. Wij zijn inmiddels in gesprek met diverse advocatenkantoren die ons in een latere fase kunnen bijstaan in juridische procedures tegen bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam of energie-coöperaties. 

Binnenkort zullen we op de Windalarm website een juridische FAQ plaatsen om kort antwoord te geven op veel gestelde vragen uit de achterban van Windalarm. Als je een juridische vraag hebt, kan je deze mailen naar faq@windalarm.org. Hoewel we ons best doen om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden moeten we selectief zijn en kunnen we alleen algemene vragen beantwoorden. Antwoorden publiceren we alleen via de website.

Verder hebben we een voorbeeldbrief voor bezwaar tegen de WOZ-waarde opgesteld. Deze komt binnenkort beschikbaar. 
De WOZ-waarde heeft invloed op de hoogte van bijvoorbeeld je Inkomstenbelasting en Onroerende Zaak Belasting. Zeer waarschijnlijk heeft de gemeente Amsterdam bij het bepalen van de WOZ-waarde nog geen rekening gehouden met hun eigen windturbineplannen. Het is echter aannemelijk dat de waarde van woningen hierdoor lager wordt. Zelfs in de huidige planfase. 
Op de website van de gemeente Amsterdam kan je lezen hoe je bezwaar kan maken tegen de WOZ-waarde. De voorbeeldbrief kan je daarbij helpen, maar je blijft zelf verantwoordelijk voor het maken van bezwaar en het volgen van de juiste procedure, waaronder het indienen binnen de bezwaartermijn van 6 weken.

Wat kan je verder doen?

Deel de petitie binnen je netwerk! Laat zien hoeveel mensen achter Windalarm staan; dat kan ook anoniem. Verwijs naar www.windalarm.amsterdam/petitie waar de petitie digitaal kan worden getekend.

En we noemden hierboven al dat we in deze spannende tijd hulp kunnen gebruiken in de verschillende groepen van Windalarm. Meld je bij een van de contactadressen hierboven als je actiever wil worden in Windalarm. 
Windalarm is een beweging voor en door burgers, geboren uit ernstige zorgen over overlast voor burgers en natuur van windturbines in- en rondom de stad Amsterdam. We zijn in wijken en stadsbreed actief, maar ook richting landelijke politiek. We zoeken het gesprek met de politiek op om ze te overtuigen andere plannen te maken, we onderzoeken en ontwikkelen alternatieven, en we genereren publiciteit door het voeren van campagnes en het schrijven van opinieartikelen.

Dank voor alle steun!

Mocht je tips, vragen of feedback hebben op de website en onze mailings, laat het weten via relaties@windalarm.org.
Het Windalarm campagneteam

 


 

tinyurl: link